1. Polska 21 lotów
2. Wielka Brytania 5 lotów
3. Hiszpania 4 loty
4. Belgia 2 loty
5. Chorwacja 2 loty
6. Gruzja 2 loty
7. Holandia 2 loty
8. Irlandia 2 loty
9. Włochy 2 loty